تاریخ تحلیلی صدر اسلام
29 بازدید
محل ارائه: جامعه المصطفی مدرسه عالی فقه (درسی)
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ اسلام در چهارده درس به صورت تحلیلی و به روش پرسش و پاسخ ارائه شده است درس اول: مفاهیم درس دوم: مروری بر دوره جاهلی در جزیره العرب درس سوم: نیاکان پیامبر درس چهارم: میلاد نور درس پنجم: از کودکی تا جوانی درس ششم: حوادث مهم دوران جوانی تا بعثت درس هفتم: مراحل دعوت درس هشتم: حوادث مهم مکه درس نهم: از هجرت تا حکومت در سال اول هجرت درس دهم: حوادث مهم سال دوم و سوم درس یازدهم: حوادث مهم سال چهارم و پنجم درس دوازدهم: حوادث مهم سال ششم و هفتم درس سیزدهم: حوادث مهم سال هشتم و نهم درس چهاردهم: حوادث مهم سال دهم و یازدهم (غروب خورشید)